ಗಣೇಶಚತುರ್ಥಿ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಾರು?

ಬಾಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಥಮ

ಪುಣ್ಯ ಭಟ್ ಬಿ.

 

ದ್ವಿತೀಯ

ಅನ್ವಿತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ

 

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ನಿಯತಿ ಯು. ಭಟ್

 

ಈಶಾನ್ ಎನ್.

 

ಪ್ರೌಢ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಥಮ

ರಮ್ಯ ಕೆ. ಎಂ.

 

ದ್ವಿತೀಯ

ಆತ್ಮಿಕಾ ಎಸ್. ಭಟ್

 

ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೆ. ಜಿ.

 

ಭಾವನಾ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

 

 

ಯುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಥಮ

ರವೀಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ

 

ದ್ವಿತೀಯ

ಮುಗ್ದಾ ಭಟ್

 

ಮೆಚ್ಚುಗೆ


ವಿದ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ

 

ಕಾವ್ಯ ಹೆಗಡೆ

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *