श्रीभारतीगुरुकुले व्योमविज्ञानकार्यशाला

शिक्षणं

 

होसनगरम् – श्रीमठस्य श्रीभारतीगुरुकुले खगोलविज्ञानस्य व्यर्थवस्तुनिर्वहणस्य च विषये इस्रो संस्थायाः निवृत्तनिदेशकः डा. पि. जे. भट्टवर्यः दिनद्वयव्यापिनीं कार्यशालां समचालयत् । अन्ते छात्राणां संशयान् दूरीकृत्य, छात्रेभ्यः स्फूर्तिप्रश्नस्पर्धां च सञ्चाल्य विजेतृभ्यः पारितोषकाणि प्रादात् । पश्चात् प्रवृत्ते समारोपकार्यक्रमे अभ्यागतः मैसूरु लक्ष्मीताण्डवेश्वरमहाभागः छात्रान् प्राशंसत् ।

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *