ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಯೋಗಗಳಿವೆ

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು  / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ/ಅಷ್ಠಮಿ ತಿಥಿ/ ಸೋಮವಾರ/ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 21.10.2019   °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ            ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ  ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||  °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°       ವೃಷಭ           ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಮಾತಿನ […]

Continue Reading

ಭೂಲಾಭ, ವಾಹನ ಲಾಭ  ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು  / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ/ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ/ ರವಿವಾರ/ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 20.10.2019   °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ            ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ  ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ  ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||  °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°       ವೃಷಭ           ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ […]

Continue Reading

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡು ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು  / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ/ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ/ ಶನಿವಾರ/ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 19.10.2019   °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ            ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ  ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||  °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°       ವೃಷಭ           ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬರುವುದು, ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ. […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿ ಬರಲಿದೆ?

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು  / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ/ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ/ ಶುಕ್ರವಾರ/ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 18.10.2019   °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ            ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ  ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏಳಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ  ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||  °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°       ವೃಷಭ           ನೂತನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು  / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ/ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ/ ಗುರುವಾರ/ಕೃತ್ತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 17.10.2019   °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ            ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದೇ  ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ  ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||  °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°       ವೃಷಭ           ಉತ್ತಮ ಆಭರಣ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳ […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು  / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ/ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ/ ಗುರುವಾರ/ಕೃತ್ತಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 17.10.2019   °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ            ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಕಿವಿಗೊಡದೇ  ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ  ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||  °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°       ವೃಷಭ           ಉತ್ತಮ ಆಭರಣ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳ […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಆಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು  / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ/ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ/ ಮಂಗಳವಾರ/ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 15.10.2019   °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ            ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿವಾಹಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ  ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||  °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°       ವೃಷಭ           ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೈಕೈ ಗಂಟುನೋವು ಮೊದಲಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ

  ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು  / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ/ಪ್ರತಿಪತ್ ತಿಥಿ/ ಸೋಮವಾರ/ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 14.10.2019   °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ            ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಜಗಳ ಸಂಭವಿಸುವ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ  ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||  °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°       ವೃಷಭ           ಹಣಕಾಸಿನ […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ವಾಹನ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು

  ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು  / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ/ ರವಿವಾರ/ಉತ್ತರಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 13.10.2019   °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ            ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿವಾಹಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ  ಬರುತ್ತದೆ. ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ  ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ ||  °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ/ ಶುಕ್ರವಾರ/ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 11.10.2019 °•°•°•°•°•° ಮೇಷ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °•°•°•°•°•° ವೃಷಭ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. […]

Continue Reading

ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ,ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯ ಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ/ ಗುರುವಾರ/ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 10.10.2019 °•°•°•°•°•° ಮೇಷ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ದಾನ-ಧರ್ಮ,ಪೂಜಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °•°•°•°•°•° ವೃಷಭ ನೂತನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. […]

Continue Reading

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ/ ಬುಧವಾರ/ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 09.10.2019 °•°•°•°•°•° ಮೇಷ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಉದಾಸೀನತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °•°•°•°•°•° ವೃಷಭ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು […]

Continue Reading

ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬರುವುದು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ದಶಮಿ ತಿಥಿ/ ಮಂಗಳವಾರ/ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 08.10.2019 °•°•°•°•°•° ಮೇಷ ನೂತನ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿವಾಹಯೋಗ ಬರುವುದು ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °•°•°•°•°•° ವೃಷಭ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ದಾಂಪತ್ಯ […]

Continue Reading

ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ಅಷ್ಠಮಿ ತಿಥಿ/ ರವಿವಾರ/ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 06.10.2019 °•°•°•°•°•° ಮೇಷ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿವಾಹಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °•°•°•°•°•° ವೃಷಭ ಮೂತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ/ ಶನಿವಾರ/ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 05.10.2019 °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವ ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ವೃಷಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಷ್ಟನಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತಮ […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬರುವುದು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ/ ಶುಕ್ರವಾರ/ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 04.10.2019 °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ಮೇಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ರಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °~•~°~•~°~•~°~•~°~•~° ವೃಷಭ ವಾಹನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹಾರದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ/ ಗುರುವಾರ/ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 03.10.2019 °•°•°•°•°•° ಮೇಷ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °•°•°•°•°•° ವೃಷಭ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳು […]

Continue Reading

ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡು ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ/ ಬುಧವಾರ/ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 02.10.2019 °•°•°•°•°•° ಮೇಷ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಏಳಿಗೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °•°•°•°•°•° ವೃಷಭ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ರಿಂದ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ.ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದ […]

Continue Reading

ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ತೃತೀಯ ತಿಥಿ/ ಮಂಗಳವಾರ/ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 01.10.2019 °•°•°•°•°•° ಮೇಷ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ನೂತನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °•°•°•°•°•° ವೃಷಭ ಶೀತ ಜ್ವರ […]

Continue Reading

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ / ದಕ್ಷಿಣಾಯನ / ಶರದೃತು / ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ/ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ/ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿ/ ಸೋಮವಾರ/ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ / ದಿನಾಂಕ 30.09.2019 °•°•°•°•°•° ಮೇಷ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿವಾಹಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ: ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಶುಭ. ಜಪಿಸಲು : ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ | ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋsಸ್ತು ತೇ || °•°•°•°•°•° ವೃಷಭ ಆರೋಗ್ಯ […]

Continue Reading