ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದ್ವುತೀಯ ವಿಶ್ವ ಹವ್ಯಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರ ಅಪರಾಹ್ಣ – ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ

Continue Reading