ಸಂಪಾದನ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಭಟ್ ಸೋದೆ
ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಸನ್ನ
ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ್ ನೀರ್ಪಾಜೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವಿ ಚೆಕ್ಕೆಮನೆ
ಶ್ರೀ ಪ್ರಣೀತ ವೆಂಕಟೇಶ ಶರ್ಮಾ
ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೆಗಡೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಾ ದಿವಾಣ
ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲಾ ಯಶಸ್ವಿ
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ಅಡಗೋಡಿ
ಡಾ. ಸುವರ್ಣಿನಿ ಕೊಣಲೆ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ್ರವಳ್ಳಿ