ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಡೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ವಿಶಾಳಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರಕಟಣೆ

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *