ಇದು ಗೋಕರ್ಣದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಟಿತೀರ್ಥದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ. ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಹಾಬಲನ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀಗೋಕರ್ಣ

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *