ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದ್ವುತೀಯ ವಿಶ್ವ ಹವ್ಯಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ – ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರ ಅಪರಾಹ್ಣ – ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ

ಮುನ್ನೋಟ

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *