ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮಠ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಇಂದು ಗೋಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಗೋವುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತಸಪಟ್ಟು ಹರಸಿದರು

ಗೋವು ಸುದ್ದಿ

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *