ಭಾನ್ಕುಳಿ: ಅಂಬಾರವದೊಂದಿಗೆ ಚಿಣ್ಣರ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯೂ‌ ಇಂದು‌ ಗೋಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದನಿಸಿತು

ಶಿಕ್ಷಣ

ಮೂರೂರಿನ ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದ, ಎರಡರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗಿನ ಒಂದುನೂರ ಐವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ವರ್ಗಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ, ಗೋವು-ಕರುಗಳ‌‌ ಒಡನಾಟವನ್ನೂ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *