ಗೋಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ : ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಭಾನ್ಕುಳಿ: ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಗೋಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, 2.12.2018ರಿಂದ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ‘ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ’ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ್ ಗೋಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸಿ, ಗೋಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

Author Details


Srimukha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *